Γεια, το όνομά μου είναι [ΟΝΟΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗ]. Είμαι [ΡΟΛΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗ]. Καλώς ήλθατε Στους 10 Μεγαλύτερους Μύθους για το HIV και το AIDS. Αυτό το βίντεο θα διορθώσει μερικούς συνηθισμένους μύθους και αρανοήσεις, για το HIV και το AIDS. Για κάθε μύθο, θα αναφέρω αρχικά το μύθο και έειτα θα σας εξηγήσω οια είναι η ραγματικότητα.

 

Μύθος: Ο ιός HIV δεν ροκαλεί το AIDS

 

Πραγματικότητα: Υάρχουν συντριτικές ειστημονικές αοδείξεις και ιατρική ομοφωνία, ότι η ασθένεια, ου καλείται AIDS, ροκαλείται αό τον ιό, ου ονομάζεται  HIV. Οι ειστήμονες ήταν σε θέση να τεκμηριώσουν, με οιο τρόο ο HIV μολύνει τα κύτταρα, ειτίθεται στο ανοσοοιητικό σύστημα και ροκαλεί τα συμτώματα του AIDS. Ο HIV είναι μετρήσιμος στο αίμα ενός μολυσμένου ατόμου και έχει σαφώς αοδειχθεί ότι τα αντιρετροϊκά φάρμακα καταστέλλουν την ανάτυξη του ιού και βελτιώνουν τα συμτώματα του AIDS.

 

Μύθος: Λόγω των αντιρετροϊκών φαρμάκων, δεν ρέει λέον να ανησυχούμε  για το HIV/AIDS.

 

Πραγματικότητα: Τα αντιρετροϊκά φάρμακα είναι ένα μεγάλο άλμα, ρος τα εμρός,  στην άλη ενάντια στον ιό HIV, αλλά αοτελούν θεραευτική αγωγή και όχι θεραεία. Εάν ο γιατρός σας συνταγογραφήσει αντιρετροϊκά φάρμακα, θα ρέει να αίρνετε κάθε δόση φαρμάκου ρογραμματισμένα, για να ελαχιστοοιήσετε τον κίνδυνο ο ιός HIV στο σώμα σας ν ανατύξει ανθεκτικότητα στο φάρμακο. Ειλέον, στις ανατυσσόμενες χώρες, το HIV/AIDS συνεχίζει να διαδίδεται, και όχι μόνο στην Αφρική, αλλά όλο και ερισσότερο στην Ινδία, την Ασία, την Ανατολική Ευρώη και την ρώην Σοβιετική Ένωση. Προφανώς, ο κόσμος δεν έχει ακόμα αντιληφθεί τον αγκόσμιο αντίκτυο της ανδημίας του HIV/AIDS στην ολιτική, την οικονομία, και την οιότητα ζωής όσων έχουν  εηρεασθεί.

 

Μύθος: Εάν έχετε ήδη HIV και είστε σεξουαλικά ενεργοί, δεν είναι ααραίτητο λέον, να ασκείτε  ασφαλέστερο σεξ.

 

Πραγματικότητα: Θετικά στον ιό HIV άτομα, ου ειλέγουν να είναι σεξουαλικά ενεργά, είναι ανάγκη να ασκούν ασφαλέστερο σεξ, για να μειώσουν τον κίνδυνο, ο αρνητικός στον ιό HIV, σύντροφος τους να μολυνθεί. Όταν και οι δύο σύντροφοι  είναι θετικοί στον ιό HIV, είσης ρέει να ασκούν ασφαλέστερο σεξ, για να ροστατευθούν αό την ανταλλαγή στελεχών του ιού HIV μεταξύ τους, όου ιθανά  το ένα αό τα δύο στελέχη του ιού να είναι ερισσότερο ειθετικό και ανθεκτικό στα φάρμακα. Εάν ένα άτομο είναι θετικό στον ιό HIV και ειλέγει να είναι σεξουαλικά ενεργό, είναι σημαντικό να ενημερώσει τον σύντροφο του. Ειλέον, είναι ζωτικής σημασίας να ασκείται ασφαλέστερο σεξ, σε κάθε ερωτική εαφή.

 

Μύθος: Δεν μορείτε να κολλήσετε τον ιό HIV, μέσω στοματικού έρωτα

 

Πραγματικότητα: Αν και μορεί ο κίνδυνος μετάδοσης του ιού HIV, μέσω στοματικού έρωτα, να μην είναι τόσο υψηλός, όσο μέσω μερικών άλλων σεξουαλικών ρακτικών, όως κολικό ή ρωκτικό σεξ, αλλά ο κίνδυνος υάρχει ακόμη. Υάρχουν καταγεγραμμένες εριτώσεις ατόμων, ου συμμετείχαν μόνο σε στοματικό έρωτα και εν τούτοις κόλλησαν τον ιό HIV, ως συνέεια. Εομένως, τα άτομα ου ειλέγουν να είναι σεξουαλικά ενεργά, ρέει να μειώσουν τον κίνδυνο μετάδοσης,  μέσω της χρήσης ροφυλακτικών για τους άνδρες και οδοντικών φραγμάτων για τις γυναίκες.

 

Μύθος: Δεν μορείτε να κολλήσετε τον ιό HIV αό μια μεμονωμένη ερωτική εαφή

 

Πραγματικότητα: Υάρχουν τεκμηριωμένες εριτώσεις ατόμων, ου κόλλησαν τον ιό HIV αό μια και μόνο ερωτική εαφή, εειδή ο σύντροφος τους ήταν θετικός στον ιό HIV και δεν ήραν τις ααραίτητες ροφυλάξεις, κατά την σεξουαλική εαφή. Καθένας, ου είναι θετικός στον ιό HIV, είναι σε θέση να μολύνει τον ερωτικό του σύντροφο και δεν μορείτε να ξεχωρίσετε ένα, θετικό στον ιό HIV άτομο, μόνο αό την εμφάνιση του, έτσι εάν ειλέγετε να είστε σεξουαλικά ενεργοί, να θυμάστε ότι μορεί να κολλήσετε τον ιό HIV, ακόμα και αό μία μεμονωμένη ερωτική εαφή και είναι ζωτικής σημασίας να χρησιμοοιείτε ροφυλακτικά.

 

Μύθος: Μια γυναίκα δεν μορεί να μεταδώσει τον ιό  HIV σε μια άλλη γυναίκα, ερχόμενη σε ερωτική εαφή μαζί της.

 

Πραγματικότητα: Αν κι ο κίνδυνος είναι χαμηλότερος, μία θετική στον ιό HIV γυναίκα να μολύνει μια άλλη γυναίκα,  ερχόμενη σε ερωτική εαφή μαζί της, ο κίνδυνος δεν είναι μηδενικός. Εάν μια γυναίκα είναι θετική στον ιό HIV, τα κολικά της υγρά εριέχουν τον ιό HIV, και είναι δυνατό να μολύνει την σύντροφο της. Εάν ένα άτομο είναι θετικό στον ιό HIV και ειλέγει να είναι σεξουαλικά ενεργό, είναι σημαντικό να ενημερώσει τους συντρόφους του. Ειλέον, είναι ζωτικής σημασίας να ασκείται ασφαλέστερο σεξ, σε κάθε ερωτική εαφή.

 

Μύθος: Εάν είστε θετικός στον ιό HIV, αλλά το φορτίο του ιού HIV είναι μη ανιχνεύσιμο σε σας, δεν μορείτε να μεταδώσετε τον ιό HIV

 

Πραγματικότητα: Καθένας, ου είναι θετικός στον ιό HIV, μορεί να μεταδώσει τον ιό στον ερωτικό του σύντροφο. Είναι αλήθεια ότι εάν το, ροερχόμενο αό τον ιό, φορτίο σας είναι χαμηλότερο, ο κίνδυνός να μεταδώσετε τον ιό HIV είναι χαμηλότερος, αλλά ο κίνδυνος δεν είναι μηδενικός. Εάν είστε θετικός στον ιό HIV και ειλέγετε να είστε σεξουαλικά ενεργός, ανεξάρτητα αό το όσο υγιής αισθάνεστε και όσο χαμηλό το, ροερχόμενο αό τον ιό, φορτίο σας μορεί να είναι, εσείς ρέει να ενημερώσετε τους συντρόφους σας, εκ των ροτέρων, για την κατάσταση σας, έτσι ώστε να είναι λήρως ενημερωμένοι και να μορέσετε να συνεργαστείτε, για να μειώσετε τον κίνδυνο μετάδοσης του ιού HIV.

 

Μύθος: Το AIDS μορεί να μεταδοθεί με το φιλί, το αγκάλιασμα, ή την χειραψία

 

Πραγματικότητα: Αν και υάρχουν κι άλλα μέσα μετάδοσης, τέσσερις είναι οι βασικοί τρόοι, με τους οοίους μεταδίδεται ο ιός HIV: μέσω της στενής ερωτικής εαφής, με την κοινή χρήση βελόνων κατά την ένεση ουσιών, με μετάγγιση αίματος και αό τη μητέρα στο αιδί. Δεν είναι δυνατόν να κολλήσετε τον ιό HIV,  φιλώντας, αγκαλιάζοντας ή χαιρετώντας κάοιον με χειραψία. Δεν μορείτε να κολλήσετε τον ιό HIV, αν εργάζεστε ή διαμένετε με κάοιο, θετικό στον ιό HIV, άτομο.

 

Μύθος: Εάν έχετε τον ιό HIV, μορείτε να θεραευτείτε, ερχόμενος σε σεξουαλική εαφή με κάοιο, αρθένο στο σεξ, άτομο

 

Πραγματικότητα: Δεν υάρχει αυτήν την ερίοδο καμία θεραεία για το HIV ή το AIDS. Ο μύθος ότι μορεί να θεραευθεί το HIV/AIDS εικρατεί σε κάοιες εριοχές της Αφρικής και έχει οδηγήσει ακόμη και σε γεγονότα, όου θετικοί στον ιό HIV άνδρες, βιάζουν νεαρές γυναίκες ή κορίτσια, με την ελίδα θεραείας τους αό τον ιό HIV

 

Μύθος: Κάθε άτομο ου έχει μολυνθεί με τον ιό HIV, θα αρουσιάσει τελικά AIDS

 

Πραγματικότητα: Υάρχει μια ομάδα ατόμων με HIV, ου δεν έχουν ασθενήσει με AIDS, αρά τη μόλυνση τους, για άνω αό 20 έτη. Μερικοί εμφανίζονται να έχουν μια φυσική ικανότητα να καταστείλουν τον ιό στο σώμα τους, χωρίς φάρμακα. Άλλοι μορεί να έχουν αοκτήσει ένα ιο εξασθενημένο στέλεχος του ιού. Ακόμα, κάοιοι άλλοι ξεκίνησαν φαρμακευτική αγωγή, ριν να μειωθούν τα CD4 κύτταρά τους κάτω αό 200 και εομένως, δεν ροηγήθηκε εμφάνιση συμτωμάτων και διάγνωση  του AIDS. Ανεξάρτητα αό την ερίτωση, ο χρόνος αοδεικνύει εάν είναι δυνατό, για ένα άτομο, να αραμείνει θετικό στον ιό HIV, χωρίς να αρουσιάσει συμτώματα της ασθένειας AIDS.

 

Αυτοί είναι αλά δέκα κοινοί μύθοι για το HIV και το AIDS. Υάρχουν ολύ ερισσότεροι. Όοιος ή όοια κι αν είστε, είναι σημαντικό να έχετε την σωστή ληροφόρηση για το HIV και το AIDS. Είστε σημαντικό άτομο, και η ζωή σας έχει αξία, όως άλλωστε και οι ζωές όλων στην κοινότητά σας. Φροντίστε τον εαυτό σας και εκείνους γύρω σας. Κάνετε τις ειλογές υγείας ου αομακρύνουν ή μειώνουν τον κίνδυνό μόλυνσης σας αό τον ιό HIV. Παρακαλώ, αρακολουθείστε και τα άλλα βίντεο σε αυτόν τον ιστοχώρο, για να μάθετε ερισσότερα για το HIV και το AIDS και ώς να ροστατεύσετε τον εαυτό σας και τους άλλους.

 

Για το AIDSvideos.org, είμαι [ΟΝΟΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗ].

 

Αυτό το χειρόγραφο αναθεωρήθηκε για την ακρίβεια και εγκρίθηκε αό Becky Kuhn, M.D. στις 29 Αριλίου 2006.