Γεια, το όνομά μου είναι [ΟΝΟΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΩΝ]. ΕIΜΑΙ [ΡΟΛΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΩΝ]. Καλώς ήλθατε στην Εισαγωγή για το HIV και το AIDS: Τι χρειάζεται να γνωρίζει κανείς. Αυτό το βίντεο θα σας ροσφέρει ληροφορίες, ου μορούν να σώσουν τη ζωή σας, γι αυτό σας αρακαλώ να ακούσετε ροσεκτικά και να αρακολουθήσετε ολόκληρο το βίντεο.

 

Έχετε, ιθανώς, ακούσει για την ασθένεια HIV/AIDS και ξέρετε ότι το HIV/AIDS μορεί να έχει σοβαρές ειτώσεις στη ζωή σας και ακόμη και να σας σκοτώσει. Αλλά τι μορείτε να κάνετε εσείς για να μειώσετε τον κίνδυνό μόλυνσης σας αό τον ιό HIV, τον ιό ου ροκαλεί το AIDS; Εάν ακολουθείτε τις οδηγίες σε αυτό το βίντεο, μορείτε να μειώσετε τον κίνδυνο ή/και να αοφύγετε την μόλυνση αό τον ιό HIV, σώζοντας τη ζωή σας, την ζωή του ερωτικού συντρόφου σας, και εάν είστε γυναίκα, τις ζωές των μελλοντικών αιδιών σας.

 

AIDS είναι το Σύνδρομο Είκτητης Ανοσοανεάρκειας. Είναι μια ασθένεια ου ροκαλείται αό τον Ιό της Ανθρώινης Ανοσοανεάρκειας (HIV). Όταν κάοιος μολύνεται με τον ιό HIV, ο ιός ειτίθεται στο ανοσοοιητικό του σύστημα, συγκεκριμένα στα λευκοκύτταρα του αίματος του, τα αοκαλούμενα Τ- λευκοκύτταρα ή CD4 κύτταρα. Αρχικά, και μερικές φορές για ολλά χρόνια, το άτομο μορεί να  μην αρουσιάσει κανένα σύμτωμα της ασθένειας. Μορεί να εμφανίζεται αόλυτα υγιές. Δεν μορείτε να ξεχωρίσετε κάοιον ου έχει μολυνθεί με το ιό HIV,  μόνο αό την εμφάνιση του. Κάοιος μορεί να έχει μολυνθεί με τον ιό HIV και να μην το γνωρίζει ακόμη. Μορεί να εράσουν μέχρι και έξι μήνες, μετά την μόλυνση με HIV, μέχρι η διάγνωση, με τις συνηθισμένες δοκιμές, να δείξει ότι είστε HIV-θετικός. Αφότου κάοιος μολυνθεί με τον ιό HIV, ακόμη και ριν αοδειχθεί ότι είναι θετικός, μορεί να μεταδώσει την ασθένεια σε άλλους.

 

Το υγιές άτομο έχει ερίου 800 έως 1000 Τ-λευκοκύτταρα. (Θυμηθείτε ότι αυτά είναι οι ǹολεμιστές του ανοσοοιητικού συστήματος). Εάν ο ιός HIV κάνει αρκετή ζημιά στο ανοσοοιητικό σύστημα του ανθρώου, τα Τ - λευκοκύτταρα του θα μειωθούν σε αριθμό, εικίνδυνα. Ένα άτομο αλλάζει αό θετικό στον ιό HIV, σε ασθενή του AIDS, είτε όταν έφτουν τα Τ - λευκοκύτταρα του κάτω αό 200 ή όταν εμφανίσει μια λοίμωξη, ου εκμεταλλεύεται το αοδυναμωμένο ανοσοοιητικό του σύστημά, δηλαδή μια ευκαιριακή λοίμωξη.

 

Τα Τ - λευκοκύτταρα είναι ένας αό τους αμυντικούς μηχανισμούς του σώματος ενάντια στη μόλυνση αό τα βακτηρίδια, τους ιούς, τους μύκητες, και τα αράσιτα. Έτσι, όταν ο αριθμός των Τ κύτταρων μειωθεί δραστικά, ο άνθρωος γίνεται ειρρεής σε μολύνσεις, ου το ανοσοοιητικό σύστημα ενός υγιούς ροσώου θα αντιμετώιζε αοτελεσματικά. Γι αυτό, οι ασθενείς στο τελευταίο στάδιο του AIDS εμφανίζονται  συχνά ολύ άρρωστοι. Είναι ιο ευάλωτοι στη φυματίωση, την νευμονία, και ολλές άλλες ασθένειες και, ως συνέεια αυτών των μολύνσεων, μορεί να εθάνουν. Άλλωστε, γι αυτό καλούμε την ασθένεια AIDS, δηλαδή Σύνδρομο Είκτητης Ανοσοανεάρκειας: ως συνέεια της μόλυνσης αό τον ιό HIV, το άτομο αρουσιάζει ανεάρκεια του ανοσοοιητικού συστήματος.

 

Έτσι ξέρετε ότι ο ιός, αοκαλούμενος HIV, ροκαλεί την ασθένεια, γνωστή ως AIDS και ότι το AIDS μορεί να έχει σοβαρές ειτώσεις ή ακόμα και να σας σκοτώσει. Πώς, όμως, μεταδίδεται ο ιός HIV;

 

Ευτυχώς, ο ιός HIV δεν μεταδίδεται εύκολα. Δεν μορείτε να τον κολλήσετε με το σφίξιμο του χεριού κάοιου. Δεν μορεί να μεταδοθεί με το φτέρνισμα  ή τον βήχα, ή ακόμα και με ένα αλό φιλί. Έτσι δεν ρέει να ανησυχείτε ότι θα κολλήσετε τον ιό HIV, εάν έχετε φίλους, μέλη οικογένειας, ή συναδέλφους με AIDS.

 

Ο ιός HIV βρίσκεται στο αίμα ενός μολυσμένου ατόμου, στο υγρό εκσερμάτισης, ου καλείται σέρμα, ενός μολυσμένου άνδρα, τα κολικά υγρά μιας μολυσμένης γυναίκας και το μητρικό γάλα. Ο ιός HIV δεν βρίσκεται σε εαρκή οσότητα, για να ροκαλέσει μόλυνση, στα δάκρυα, τον ιδρώτα, ή το σάλιο. Ο ιός HIV μεταδίδεται όταν τα σωματικά υγρά ενός μολυσμένου  ατόμου έλθουν σε άμεση εαφή με τους βλεννογόνους ενός άλλου ατόμου. Παραδείγματα βλεννογόνων εριλαμβάνουν τα μάτια, τη μύτη, το στόμα, και τα γεννητικά όργανα. Λιγότερο συχνά, ο ιός HIV μορεί είσης να μεταδοθεί, όταν έρχονται σε εαφή τα σωματικά υγρά ενός μολυσμένου ατόμου με το τραυματισμένο δέρμα ενός άλλου ατόμου. Αν και υάρχουν κι άλλα μέσα μετάδοσης, υάρχουν τέσσερις βασικοί τρόοι ου ο ιός HIV μορεί να μεταδοθεί αό το ένα άτομο στο άλλο. Είναι η σεξουαλική εαφή, η κοινή χρήση βελόνων ανάμεσα στους χρήστες ναρκωτικών ουσιών,  αό την μητέρα στο αιδί κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης ή/και μέσω του μητρικού γάλακτος και η λήψη μολυσμένου αίματος, κατά τη διάρκεια μιας μετάγγισης αίματος. Έχουν υάρξει είσης εριτώσεις τυχαίας έκθεσης σε, θετικό στον ιό HIV, αίμα εργαζομένων υγειονομικής ερίθαλψης. Ας μιλήσουμε για καθένα αό αυτούς τους κύριους τρόους μετάδοσης.

 

Σεξουαλική εαφή. Αυτός είναι, κατά ολύ, ο ιο κοινός τρόος, ου ο ιός HIV μεταδίδεται. Ο ιός HIV είναι αρών στο σέρμα ενός μολυσμένου άνδρα και στα κολικά υγρά μιας μολυσμένης γυναίκας. Όταν δύο άνθρωοι έρχονται σε σεξουαλική εαφή και ανταλλάσσουν σωματικά υγρά, ο ιός HIV μορεί να μεταδοθεί  αό τον ένα σύντροφο στον άλλο. Η ρωκτική ερωτική εαφή φύλο είναι ερισσότερο ριψοκίνδυνη αό την κολική, εειδή ο ρωκτικός ιστός είναι ερισσότερο ευαίσθητος και τραυματίζεται ευκολότερα αό τον κολικό ιστό, κατά τη διάρκεια της εαφής. Ο ιός HIV μεταδίδεται είσης μέσω του στοματικού έρωτα, αν και είναι ολύ λιγότερο κοινό.  Ωστόσο, αν η μόλυνση γίνει αό την στοματική οδό,  η μετάδοση είναι 100% εφικτή. Ειλέον, οι γυναίκες ου έρχονται σε σεξουαλική εαφή με γυναίκες, ου είναι θετικές στον ιό HIV, είναι είσης σε κίνδυνο να μολυνθούν μέσω των κολικών εκκρίσεων, αν και είναι ολύ λιγότερο κοινό. Ανεξάρτητα αν η σεξουαλική εαφή είναι με άνδρες ή με γυναίκες, όσο ερισσότερους ερωτικούς συντρόφους έχει κανείς, τόσο μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος μετάδοσης του ιού HIV.

 

Τι γίνεται με τη κοινή χρήση βελόνων αό τους χρηστές ναρκωτικών; Ο ιός HIV βρίσκεται στο αίμα ενός μολυσμένου ατόμου. Όταν ένα άτομο μολυσμένο με τον ιό HIV χρησιμοοιήσει μια βελόνα,  κατά την διάρκεια της ένεσης, σταγόνες αό το αίμα του αραμένουν μέσα και άνω στη βελόνα. Κατά συνέεια,  εάν ένα άλλο άτομο χρησιμοοιήσει την ίδια μολυσμένη βελόνα, αυτό το άτομο μορεί να κολλήσει τον ιό HIV. Εάν κάνετε ενέσεις, ο καλύτερος τρόος να αοφευχθεί η μετάδοση του ιού HIV, είναι να χρησιμοοιείτε δικές σας βελόνες και να μην τις μοιράζεστε με άλλους.

 

Τι γίνεται με τη μετάδοση αό την μητέρα στα αιδιά; Εάν μια έγκυος γυναίκα έχει ροσβληθεί με τον ιό HIV, βάζει το αγέννητο αιδί της σε κίνδυνο μόλυνσης, κυρίως κατά την διάρκεια της γέννας, όταν οι βλεννογόνοι του  βρέφους έρχονται σε εαφή με τις μολυσμένες κολικές εκκρίσεις της μητέρας. Μετά τη γέννηση, εάν το αιδί θηλάζει, μορεί να γίνει θετικό στον ιό HIV, μέσω του μολυσμένου μητρικού γάλακτος. Μια γυναίκα μορεί να μειώσει τον κίνδυνο να μεταδώσει τον ιό HIV στο μωρό της, λαμβάνοντας αντιρετροϊκά φάρμακα, άντα κάτω αό ιατρική αρακολούθηση.

 

Τι γίνεται με τη μετάγγιση μολυσμένου, με τον ιό HIV, αίματος; Αρχικά, κατά τη διάρκεια της ειδημίας του HIV/AIDS, μερικοί άνθρωοι ροσβλήθηκαν αό τον ιό HIV, ως συνέεια μεταγγίσεων αίματος αό μολυσμένα άτομα. Σήμερα στις Ηνωμένες Πολιτείες και στα ερισσότερα ανατυγμένα κράτη, στους αιμοδότες γίνεται έλεγχος για ύαρξη αραγόντων κινδύνου μετάδοσης του ιού  HIV, ώστε ο κίνδυνος μετάδοσης του ιού HIV, μέσω μιας μετάγγισης αίματος, να είναι, σήμερα, εξαιρετικά χαμηλός. Είναι είσης σημαντικό να γίνει κατανοητό ότι δεν μορείτε να ροσβληθείτε αό τον ιό HIV μέσω της ροσφοράς αίματος, αλλά μόνο με τη λήψη του.

 

Έτσι, ο ιός HIV ροκαλεί την ασθένεια γνωστή ως AIDS και μορεί να μεταδοθεί  μέσω της σεξουαλικής εαφής, της κοινής χρήσης βελόνων ενέσεων, αό τη μητέρα στο αιδί, ή μέσω μετάγγισης αίματος. Αλλά τι μορείτε να κάνετε για να μειώσετε ή να αοφύγετε τον κίνδυνό μόλυνσης αό τον ιό HIV;

 

Η σεξουαλική εαφή είναι ο ιο κοινός τρόος μετάδοσης του ιού HIV. Για να μειώσετε τον κίνδυνό μετάδοσης του ιού HIV μέσω της σεξουαλικής εαφής, θυμηθείτε τα βασικά: Αέχετε αό σεξουαλική εαφή ριν το γάμο, να είστε ιστός στον σύντροφο σας, εάν είστε σεξουαλικά ενεργοί, και να χρησιμοοιείτε ροφυλακτικό, κάθε φορά ου έρχεστε σε σεξουαλική εαφή. Φυσικά, εάν ζείτε σε έναν ολιτισμό, όου δεν έχετε ίσα δικαιώματα, μορεί να μην είστε σε θέση να ακολουθήσετε αυτές τις οδηγίες. Ας μιλήσουμε για κάθε ένα αό αυτά τα ζητήματα, δεδομένου του ότι είναι ολύ σημαντικά.

 

Η αοχή αό το σεξ μέχρι το γάμο με έναν, μη μολυσμένο αό τον ιό HIV, σύντροφο, και όντας αμοιβαία ιστοί στο σύζυγό σας μετά αό το γάμο, είναι η μόνη εγγύηση ότι δεν θα ροσβληθείτε αό τον ιό HIV, μέσω της σεξουαλικής δραστηριότητας. Εάν εσείς και ο/η σύζυγός σας εριμένετε να έρθετε σε σεξουαλική εαφή μετά τον γάμο, είστε ιστοί ο ένας στον άλλο, και κανένας σας δεν είναι χρήστης ενέσιμων ουσιών, τότε δεν κινδυνεύετε αό μετάδοση του ιού HIV, μέσω της σεξουαλικής δραστηριότητας.

 

Εάν ειλέξετε να έρθετε σε σεξουαλική εαφή ριν αό το γάμο, δημιουργείται ένας κίνδυνος ροσβολής αό τον ιό HIV. Αλλά υάρχουν διάφορα ράγματα ου μορείτε να κάνετε για να μειώσετε τον κίνδυνο κατά ολύ.

 

Εάν ειλέξετε να έρθετε σε σεξουαλική εαφή ριν αό το γάμο, σιγουρευτείτε ότι και εσείς και ο σύντροφος σας ξέρετε την κατάσταση σας, όσον αφορά τον ιό HIV.  Τι σημαίνει αυτό; Μην κάνετε την υόθεση ότι δεν έχετε το ιό HIV, και μην κάνετε την υόθεση ότι ο σύντροφος σας δεν έχει το ιό HIV. Καθένας ου είναι σεξουαλικά ενεργός μορεί να έχει εκτεθεί στον ιό HIV. Μια αλή, γρήγορη εξέταση αίματος ή ένα στοματικό δείγμα όου αίρνουν είχρισμα του εσωτερικού του στόματός σας, μορεί να σας ει εάν είστε θετικός στον ιό HIV. Στις ερισσότερες χώρες, αυτή η δοκιμή είναι διαθέσιμη δωρεάν. Και εσείς και ο σύντροφος σας ρέει να ξέρετε τη κατάσταση σας, όσον αφορά τον ιό HIV. Θυμηθείτε ότι μορεί να άρει μέχρι έξι μήνες μετά την έκθεση στον ιό HIV, για τη θετική διάγνωση του HIV στο αίμα, έτσι ξέρετε στα σίγουρα ότι είστε HIV-αρνητικοί, μόνο εάν έχετε διαγνωσθεί αρνητικοί για το ιό HIV, έξι μήνες μετά αό την τελευταία ιθανή έκθεσή σας στο ιό HIV.

 

Εάν ειλέξετε να έρθετε σε σεξουαλική εαφή ριν αό το γάμο, να είστε αμοιβαία ιστοί με τον σύντροφό σας. Η ύαρξη αμοιβαίας ίστης με τον σύντροφό σας μειώνει τον κίνδυνο μόλυνσης σας αό τον ιό HIV, εειδή σημαίνει ότι ούτε εσείς ούτε ο σύντροφό σας δεν εκτίθεστε σε ερωτική εαφή με άλλα άτομα, ου μορεί να έχουν τον ιό HIV.

 

Ειλέον, εάν ειλέγετε να έρθετε σε σεξουαλική εαφή ριν αό το γάμο, χρησιμοοιήστε ένα λατέξ ροφυλακτικό, σωστά, κάθε φορά ου έρχεστε σε σεξουαλική εαφή, με όοιον τρόο κι αν έρχεστε σε σεξουαλική εαφή. Ο ιός HIV μορεί να μεταδοθεί μέσω ενός δερματικού ροφυλακτικού, εειδή οι όροι είναι άρα ολύ μεγάλοι. Εάν είστε αλλεργικοί στο λατέξ, μορείτε να χρησιμοοιήσετε ένα ροφυλακτικό ολυουρεθάνης. Ένα ροφυλακτικό λατέξ δεν είναι εγγύηση ενάντια στη μετάδοση του ιού HIV, αλλά όταν χρησιμοοιείται σωστά, μειώνει κατά ολύ τον κίνδυνο ο ένας σύντροφος να μολύνει τον άλλο.

 

Αυτό το σημείο αξίζει να τονιστεί. Ένα ροφυλακτικό λατέξ αρέχει την καλύτερη ροστασία ενάντια στον ιό HIV, όταν το χρησιμοοιείτε, κάθε φορά, για κάθε σεξουαλική ράξη, ακόμη και για στοματικό σεξ. Εάν χρησιμοοιείτε ένα ροφυλακτικό λατέξ μόνο μερικές, αό τις φορές ου έρχεστε σε σεξουαλική εαφή, συνεχίζετε να διατρέχετε ολύ υψηλό κίνδυνο μόλυνσης αό τον ιό HIV, όταν δεν χρησιμοοιείτε το ροφυλακτικό λατέξ. Είναι δυνατό να μολυνθείτε με τον ιό HIV ακόμα και την μία και μοναδική φορά ου ήρθατε σε σεξουαλική εαφή, χωρίς ροφυλακτικό, έτσι αν είστε σεξουαλικά ενεργοί, σιγουρευτείτε ότι χρησιμοοιείτε ένα ροφυλακτικό λατέξ, κάθε φορά.

 

Ένα ροφυλακτικό αρέχει την καλύτερη ροστασία ενάντια στο ιό HIV, όταν το χρησιμοοιείτε σωστά. Τα ροφυλακτικά ρέει να φυλάσσονται σε δροσερό, σκοτεινό χώρο. Μην τα εκθέτετε σε βασισμένα στο λάδι λιαντικά, όως τη βαζελίνη, εειδή θα αοδυναμώσουν το ροφυλακτικό. Για να χρησιμοοιήσετε ένα ροφυλακτικό σωστά, ρέει να το βάλετε στο σκληρό έος, ριν αό οοιαδήοτε εαφή μεταξύ του έους και του στόματος του συντρόφου, του κόλου, ή του ρωκτού. Κατά την τοοθέτηση του ροφυλακτικού στο έος, αφήστε λίγο ρόσθετο χώρο στην άκρη για να κρατηθεί το σέρμα, και ξετυλίξτε το ροφυλακτικό ολοκληρωτικά. Μην τραβήξετε το ροφυλακτικό αό το έος, όως θα τραβούσατε μια κάλτσα αό το όδι. Μετά την εκσερμάτιση, το ροφυλακτικό ρέει να κρατηθεί στη βάση του έους και να μην χαλαρώσει, ενώ ρέει να αφαιρεθεί αμέσως αό το έος, ριν αυτό γίνει μαλακό. Αυτό θα μειώσει τον κίνδυνο διαρροών αό το ροφυλακτικό. Κατόιν, το ροφυλακτικό αορρίτεται και δεν ξαναχρησιμοοιείται. Για το στοματικό σεξ σε μια γυναίκα, είναι σημαντικό να χρησιμοοιηθεί ένα εμόδιο όως ένα τετράγωνο λατέξ, αοκαλούμενο οδοντικό φράγμα. Μορείτε είσης να κόψετε την άκρη ενός ροφυλακτικού λατέξ και να το κόψετε μέχρι εάνω, λάγια, ώστε να κάνετε ένα οδοντικό φράγμα. Μην εαναχρησιμοοιείτε, οτέ, ένα ροφυλακτικό. Υάρχει άλλο βίντεο, σε αυτόν τον ιστοχώρο, ου δείχνει ώς να χρησιμοοιηθεί σωστά ένα ροφυλακτικό.

 

Εάν εσείς ή ο σύντροφος σας ήσασταν σεξουαλικά ενεργοί ή χρήστες ενέσιμων ουσιών ριν αό το γάμο, διάφορες εκδοχές ρέει να συζητηθούν. Ένας αό εσάς μορεί να είναι, δυνητικά, θετικός στον ιό HIV, είτε το ξέρει είτε όχι. Ειλέον, αν και μη αναμενόμενο, ένας αό σας μορεί τελικά να έρθει σε σεξουαλική εαφή εξωσυζυγικά ή να κάνει χρήση ενέσιμων ουσιών άλι.

Εάν αυτό συμβαίνει, είναι σημαντικό να μην το αγνοήσετε. Ειδιώξτε συμβουλευτική υοστήριξη και, εάν δεν χρησιμοοιείτε αυτήν την ερίοδο ροφυλακτικά, αρχίστε τα ξανά. Αυτό δεν είναι μια εύκολη κατάσταση και αγνοώντας την θα μορούσε να  κάνει τα ράγματα ολύ χειρότερα.

 

Είσης, μην χρησιμοοιείτε ενέσιμες ουσίες, και αν ναι, σιγουρευτείτε ότι δεν χρησιμοοιείτε οτέ μια μολυσμένη βελόνα για την ένεση. Δεν μορείτε να ροσβληθείτε αό τον ιό HIV αό μια καινούργια, καθαρή, αχρησιμοοίητη, αοστειρωμένη βελόνα, ου μόλις αφαιρέσατε αό τη συσκευασία της. Πολλές εριοχές έχουν ρογράμματα ανταλλαγής βελόνων όου μορείτε να γυρίσετε στις βρώμικες βελόνες και να άρετε δωρεάν καινούργιες βελόνες. Είναι εξαιρετικά εικίνδυνο να χρησιμοοιήσετε  μια βελόνα ου έχει χρησιμοοιηθεί ήδη αό ένα άλλο άτομο, για να κάνετε ένεση στον εαυτό σας. Σαν αόλυτα τελευταία λύση, εάν είστε έτοιμος να χρησιμοοιήσετε μια βρώμικη βελόνα για να κάνετε ένεση, μορείτε να καθαρίσετε τη βελόνα και τη σύριγγα σχολαστικά, μέσα και έξω, με διάλυμα χλωρίνης, για να μειώσετε τον κίνδυνο μόλυνσης σας με τον ιό HIV. Υάρχει ένα άλλο βίντεο σε αυτόν τον ιστοχώρο, ου δείχνει ώς να καθαρίσει μια σύριγγα και μια βελόνα με χλωρίνη.

 

Έτσι κατανοείτε τώρα, ότι το  AIDS ροκαλείται αό ένα ιό, αοκαλούμενο ιός HIV, και ο ιός μεταδίδεται μέσω της σεξουαλικής εαφής, της κοινής χρήσης βελόνων, αό την μητέρα στο αιδί, και μέσω μεταγγίσεων αίματος. Ο ιός δεν μεταδίδεται με το φιλί, το αγκάλιασμα, ή το σφίξιμο των χεριών. Ο καλύτερος τρόος να αοφύγετε τον κίνδυνο μόλυνσης με τον ιό HIV είναι να αέχετε αό σεξουαλική δραστηριότητα και να μην κάνετε οτέ χρήση ενέσιμων ναρκωτικών ουσιών. Εάν ειλέξετε να είστε σεξουαλικά ενεργοί, μορείτε να μειώσετε τον κίνδυνο μόλυνσης σας με το ιό HIV, όντας αμοιβαία ιστοί στον σύντροφο σας και χρησιμοοιώντας ροφυλακτικό, κάθε φορά ου έρχεστε σε σεξουαλική εαφή. Εάν ειλέγετε να κάνετε χρήση ενέσιμων ουσιών, μορείτε να μειώσετε τον κίνδυνο μόλυνσης σας αό το ιό HIV, αν δεν μοιράζεστε βελόνες με άλλα άτομα.

 

Όοιος ή όοια κι είστε, είστε σημαντικό άτομο, και η ζωή σας έχει αξία, όως άλλωστε και οι ζωές όλων στην κοινότητά σας. Φροντίστε τον εαυτό σας και εκείνους γύρω σας. Κάνετε τις ειλογές υγείας ου αομακρύνουν ή μειώνουν τον κίνδυνό μόλυνσης σας αό τον ιό HIV.

 

Για το AIDSvideos.org, είμαι [ΟΝΟΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΩΝ].

 

Αυτό το χειρόγραφο αναθεωρήθηκε για την ακρίβεια των στοιχείων και εγκρίθηκε αό την Becky Kuhn, M.D. στις 29 Αριλίου 2006.